Referat fra Generalforsamling d. 28-09-2017

Agenda

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Regnskabet

4: Valg af bestyrelse

5: Indkomne forslag

  1. Eventuelt

 

Ad1:

Lars Gade blev valgt som dirigent og referent

 

Ad 2:

Banen blev 100% renoveret og fornyet, i sommeren 2016. Jan Poulsen var dybt imponeret over hvor flot og i gennemført den er blevet.

Ligeledes fik klubben stor ros , for den nyligt afsluttede banerenovering, der også bare var 100% i orden, ved gennemgang og godkendelse.

Der er ikke afholdt så mange skydninger ”ude af huset” som vi har gjort tidligere.

Håber at det bliver bedre i det ”nye år”.

Ligeledes har vi heller ikke deltaget så meget i turneringer.

Der er grov stævne i Allingåbro, den 16-17 Juni, 2018, så måske skal vi sammen sætte et ”Turnerings udvalg” til at promovere diverse skydninger, som ikke foregår i klub regi ?

Check eventuelt www.skydeklub.dk

Ide fra formanden var også at der kunne afholdes flere forskellige kursur for klubbens medlemmer, så som pistol skytter og lignende.

Der er ligeledes kursus for børneskytter i efterårsferien 2017.

Hvis vi kan samle 8-10 personer, kan vi afholde kurser i vores klublokale.

Da der ikke har været særlig stor til slutning til vore klubmester skab (afholdt en lørdag) vil vi til næste forår afholde det over 3 ”normale” onsdage.

Husk at skrive resultater på tavlen, så vi kan regne ”handikap” ud før klub mesterskab!

Der er kommet rigtig mange nye medlemmer, både unge og ældre.

Men det er svært at chekke om alle fremmødte er  ”betalende” medlemmer af klubben !

Ide ønskes til hvordan vi kan det !

Det nye riffelskab er betalt delvist af ”fugleskydning”, som tidligere ønsket, da vi opmagasinere deres våben.

Et lille opråb fra formanden er at vi IKKE må fylde de grå affalds sække for meget, da de så er svære at lukke!.

 

Ad3:

Der kunne ikke fremlægges et regnskab da, det lige pt ikke er færdigt.

Men formanden kunne berette om at vi ikke har så meget ”luft” i vores økonomi, da vi har store udgifter til ammunition.

Lige pt er der kun ca 15.000 kr ”fri” mod tidligere op til 30-40.000 kr.

Idéerne for at kunne forbedre økonomien er: sætte familie medlemsskabet op med 100,-kr + tage mere for ammunitionen.

Der kom også ideer frem med at prøve andre ammunitions typer, som ikke er så dyre som dem vi bruger i dag.

Man kunne måske stadig have 2 forskellige mærker af samme ammunitions type, og at det bedste ammo, bruges til vores dygtigste skytter.

Ligeledes har der været ideer om at ansøge fonde om tilskud til klubben.

Jan Johansen vil på sigt afsøge mulighederne.

Det er også ideer om at promovere med muligheder om firmaudflugt og polterabend nede i klubben.

 

Ad4:

Der var ønske om at klubbens bestyrelse kunne forøges med to mand, sådan at den samlede bestyrelse består af 7 personer.

Valget blev således:

Hans Jørgen, formand, genopstiller og blev valgt.

Michael Salmon, kasserer, genopstiller og blev valgt.

Thomas Iversen, menig, genopstiller og blev valgt.

Lars Gade, menig, genopstiller og blev valgt.

Thomas Stensig, genopstiller ikke.

Nyvalg:

Jan Johansen.

Christian Smed

Gert Koustrup.

 

Ad5:

Ingen indkomne forslag.

 

Ad6:

Eventuelt.

1: der skal laves nye plancher, med hvilke pistoler vi har.

2: frivillige søges til at hjælpe med PGU skydning, fra 18:30 og frem

3: Turneringsudvalg, skal kigge på mulighed for at lave faldmål.

Tegning skal sende til Jan P for godkendelse, ligeledes skal bane godkendes af Jan P senere.

Måske en ide at melde Rosenholm Skytteklub ind i DSU (Dansk Skytte Union)

4: Medlem, Erik Berthelsen har fået nøgle til klubben i Vestereng, så måske et besøg dertil kunne arrangeres?

5: Vi mangler synlighed af vore arrangementer, selvom de nu altid er slået op på Facebook.

Måske skal vi lave et ”øjefang” ? Gert vil skaffe en ”whiteboard” tavle vi kan skrive på.

6: Ønsker om ændret åbningstid, da vi er mange medlemmer.

Der forsøges nu med ”ændret” åbningstid (18:30 til 21:00) fra Onsdag den 4 Oktober.

7: Ønske om at flere lærer at rense et våben.

De aftener vi er mange fra bestyrelsen, vil vi lære medlemmer at rense en pistol, FØR de går ind og skyder.

8: ventilationen er gammel og suger ikke så meget som ønsket. Martin Lægdsmand har fundet flere nye ventilatorer, i prisklassen fra 3700 til 5700

Vi må i bestyrelsen se hvornår der er ”råd” til at skifte den ud.