SKV-6

https://www.dgi.dk/skv/vaabenregistrering/skv-blanketter

SKV nummer 1032